หมวดหมู่ยอดนิยม

testestsetestestes

TestChangeName
฿1,000 / 45 แพ็ค
ให้คะแนน:
100%

ว่านรางจืด

TestChangeName
฿250 / 100000 แพ็ค
ให้คะแนน:
100%

test product a hihi

TestChangeName
฿240 / 1 กล่อง
ให้คะแนน:
100%

Kaspy Blog’s

แชท
Code Profiler (Memory usage: real - 41943040, emalloc - 54774752)
Timer Id Time Avg Cnt Emalloc RealMem
cache_frontend_create 0.001618 0.000809 2 459,072 0
cache_load 0.000834 0.000278 3 1,793,552 0
magento 4.515416 4.515416 1 48,259,368 39,845,888
·  cache_load 0.001589 0.000159 10 1,614,408 0
·  store.resolve 0.013365 0.013365 1 788,720 0
·  session_start 0.000325 0.000325 1 10,232 0
·  EVENT:customer_session_init 0.001423 0.001423 1 415,048 0
·  ·  cache_load 0.000187 0.000093 2 73,296 0
·  EAV: Magento\Eav\Model\Config::_initEntityTypes 0.000376 0.000376 1 30,912 0
·  EAV: Magento\Eav\Model\Config::getEntityType 0.000282 0.000282 1 20,216 0
·  routers_match 0.556819 0.556819 1 24,989,384 20,971,520
·  ·  cache_load 0.001058 0.000212 5 371,144 0
·  ·  load_area:frontend.design 0.004901 0.004901 1 708,696 0
·  ·  ·  cache_load 0.000174 0.000087 2 204,632 0
·  ·  load_area:frontend.translate 0.007137 0.007137 1 601,224 0
·  ·  ·  cache_load 0.000402 0.000402 1 458,872 0
·  ·  EVENT:controller_action_predispatch 0.051761 0.051761 1 1,518,960 2,097,152
·  ·  ·  OBSERVER:controller_action_predisppatch_custom_dashboard 0.038562 0.038562 1 117,440 2,097,152
·  ·  ·  ·  EVENT:clean_cache_by_tags 0.000796 0.000796 1 19,616 0
·  ·  ·  OBSERVER:customer_visitor 0.001267 0.001267 1 109,296 0
·  ·  ·  OBSERVER:mp_load_page_before 0.010723 0.010723 1 1,239,312 0
·  ·  CONTROLLER_ACTION:cms_index_index 0.442811 0.442811 1 17,927,096 18,874,368
·  ·  ·  action_body 0.442799 0.442799 1 17,926,240 18,874,368
·  ·  ·  ·  EVENT:magento_cms_api_data_pageinterface_load_after 0.000321 0.000321 1 10,728 0
·  ·  ·  ·  LAYOUT 0.433686 0.144562 3 17,601,768 18,874,368
·  ·  ·  ·  ·  layout_load 0.001019 0.001019 1 71,936 0
·  ·  ·  ·  ·  ·  cache_load 0.000134 0.000134 1 78,016 0
·  ·  ·  ·  ·  layout_generate_xml 0.003889 0.003889 1 49,648 0
·  ·  ·  ·  ·  layout_generate_blocks 0.428081 0.428081 1 17,465,048 18,874,368
·  ·  ·  ·  ·  ·  Magento\Framework\View\Layout::Magento\Framework\View\Layout::generateElements 0.426458 0.426458 1 18,139,672 18,874,368
·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  cache_load 0.000464 0.000464 1 98,424 2,097,152
·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  generate_elements 0.423959 0.423959 1 17,399,960 16,777,216
·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  cache_load 0.000796 0.000099 8 121,576 0
·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  EVENT:core_layout_block_create_after 0.000520 0.000005 114 -28,840 0
·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  Magento\Framework\View\Layout::Magento\Framework\View\Layout::generateElements 0.000573 0.000573 1 116,352 0
·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  cache_load 0.000052 0.000052 1 12,568 0
·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  generate_elements 0.000301 0.000301 1 27,824 0
·  LAYOUT 3.884878 3.884878 1 16,913,736 18,874,368
·  ·  layout_render 3.884870 3.884870 1 16,913,320 18,874,368
·  ·  ·  EVENT:view_block_abstract_to_html_before 0.000393 0.000006 67 -18,944 0
·  ·  ·  TEMPLATE:/var/www/html/vendor/magento/module-theme/view/frontend/templates/page/js/require_js.phtml 0.000636 0.000636 1 13,296 0
·  ·  ·  EVENT:view_block_abstract_to_html_after 0.000385 0.000006 67 -18,960 0
·  ·  ·  TEMPLATE:/var/www/html/vendor/magento/module-theme/view/frontend/templates/html/container.phtml 0.002809 0.002809 1 16,584 0
·  ·  ·  ·  EVENT:core_layout_render_element 0.001469 0.000294 5 9,080 0
·  ·  ·  ·  ·  OBSERVER:pagecache 0.001405 0.000281 5 5,144 0
·  ·  ·  EVENT:core_layout_render_element 0.016388 0.000238 69 44,568 0
·  ·  ·  ·  OBSERVER:pagecache 0.015547 0.000225 69 3,800 0
·  ·  ·  TEMPLATE:/var/www/html/vendor/magento/module-catalog/view/base/templates/js/components.phtml 0.003626 0.003626 1 13,976 0
·  ·  ·  ·  EVENT:core_layout_render_element 0.001578 0.000225 7 5,592 0
·  ·  ·  ·  ·  OBSERVER:pagecache 0.001498 0.000214 7 936 0
·  ·  ·  TEMPLATE:/var/www/html/vendor/dotmailer/dotmailer-magento2-extension/view/frontend/templates/email/tracking_code.phtml 0.002186 0.002186 1 640,808 2,097,152
·  ·  ·  ·  cache_load 0.000125 0.000125 1 204,848 0
·  ·  ·  TEMPLATE:/var/www/html/app/code/Mirasvit/SearchAutocomplete/view/frontend/templates/injection_js.phtml 0.005369 0.005369 1 191,320 0
·  ·  ·  ·  locale/currency 0.001155 0.000577 2 131,064 0
·  ·  ·  ·  ·  EVENT:currency_display_options_forming 0.000316 0.000316 1 113,808 0
·  ·  ·  ·  ·  ·  OBSERVER:magento_currencysymbol_currency_display_options 0.000298 0.000298 1 112,176 0
·  ·  ·  TEMPLATE:/var/www/html/app/design/frontend/Hidden/hiddentheme098/Hidden_Hiddentheme098/templates/html/header.phtml 0.043243 0.043243 1 2,518,208 2,097,152
·  ·  ·  ·  EVENT:view_block_abstract_to_html_before 0.000095 0.000006 16 -4,136 0
·  ·  ·  ·  TEMPLATE:/var/www/html/app/design/frontend/Hidden/hiddentheme098/Hidden_Hiddentheme098/templates/promotion.phtml 0.002146 0.002146 1 210,104 0
·  ·  ·  ·  EVENT:view_block_abstract_to_html_after 0.000101 0.000006 16 -4,392 0
·  ·  ·  ·  EVENT:core_layout_render_element 0.003332 0.000256 13 9,448 0
·  ·  ·  ·  ·  OBSERVER:pagecache 0.003157 0.000243 13 1,256 0
·  ·  ·  ·  TEMPLATE:/var/www/html/vendor/magento/module-store/view/frontend/templates/switch/languages.phtml 0.000959 0.000959 1 12,176 0
·  ·  ·  ·  TEMPLATE:/var/www/html/vendor/magento/module-theme/view/frontend/templates/html/header/logo.phtml 0.000377 0.000377 1 13,560 0
·  ·  ·  ·  TEMPLATE:/var/www/html/vendor/magento/module-search/view/frontend/templates/form.mini.phtml 0.001820 0.001820 1 13,888 0
·  ·  ·  ·  TEMPLATE:/var/www/html/app/design/frontend/Hidden/hiddentheme098/Magento_Checkout/templates/cart/minicart.phtml 0.002235 0.002235 1 172,136 0
·  ·  ·  ·  TEMPLATE:/var/www/html/vendor/magento/module-theme/view/frontend/templates/html/sections.phtml 0.023458 0.023458 1 1,805,272 2,097,152
·  ·  ·  ·  ·  TEMPLATE:/var/www/html/vendor/magento/module-theme/view/frontend/templates/html/container.phtml 0.021898 0.010949 2 1,620,552 2,097,152
·  ·  ·  ·  ·  ·  EAV: Magento\Eav\Model\Config::getEntityType 0.000255 0.000005 52 3,912 0
·  ·  ·  ·  ·  ·  cache_load 0.000533 0.000133 4 302,936 0
·  ·  ·  ·  ·  ·  EVENT:magento_catalog_api_data_categoryinterface_load_after 0.002008 0.002008 1 140,400 0
·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  OBSERVER:legacy_category_load_after 0.001987 0.001987 1 138,512 0
·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  after_load 0.001873 0.001873 1 134,920 0
·  ·  ·  TEMPLATE:/var/www/html/app/code/Magetop/RewardPointsUltimate/view/frontend/templates/socials.phtml 0.001808 0.001808 1 8,920 0
·  ·  ·  TEMPLATE:/var/www/html/app/code/Magetop/SocialSignup/view/frontend/templates/account/authentication-popup.phtml 0.003489 0.003489 1 117,560 0
·  ·  ·  cache_load 0.000440 0.000063 7 86,464 0
·  ·  ·  TEMPLATE:/var/www/html/app/code/Hidden/Bannerslider/view/frontend/templates/bannerslider.phtml 0.003013 0.003013 1 79,864 0
·  ·  ·  TEMPLATE:/var/www/html/app/design/frontend/Hidden/hiddentheme098/Hidden_Categorywidget/templates/widget/categorywidget.phtml 0.012651 0.012651 1 203,824 0
·  ·  ·  ·  cache_load 0.000113 0.000113 1 65,640 0
·  ·  ·  ·  EAV:load_collection 0.006602 0.006602 1 39,640 0
·  ·  ·  ·  ·  load_entities 0.000620 0.000620 1 17,488 0
·  ·  ·  ·  ·  load_attributes 0.005828 0.005828 1 15,056 0
·  ·  ·  ·  ·  ·  EAV: Magento\Eav\Model\Config::getAttribute 0.000501 0.000009 53 1,392 0
·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  EAV: Magento\Eav\Model\Config::getEntityType 0.000146 0.000003 53 3,240 0
·  ·  ·  ·  REWRITE: Magento\Catalog\Model\Category::getUrl 0.003301 0.000660 5 26,496 0
·  ·  ·  TEMPLATE:/var/www/html/app/code/KaspyCustom/CampaignModule/view/frontend/templates/widget/flashsales.phtml 0.002213 0.002213 1 99,552 0
·  ·  ·  TEMPLATE:/var/www/html/app/code/KaspyCustom/CampaignModule/view/frontend/templates/widget/promotions.phtml 0.001601 0.001601 1 40,864 0
·  ·  ·  TEMPLATE:/var/www/html/app/design/frontend/Hidden/hiddentheme098/Magento_Theme/templates/product/customsection.phtml 0.250873 0.250873 1 2,749,760 4,194,304
·  ·  ·  ·  EVENT:core_collection_abstract_load_before 0.000219 0.000010 22 -5,912 0
·  ·  ·  ·  EVENT:core_collection_abstract_load_after 0.000197 0.000009 22 -5,912 0
·  ·  ·  ·  EAV: Magento\Eav\Model\Config::getEntityType 0.000459 0.000004 123 6,504 0
·  ·  ·  ·  cache_load 0.000612 0.000153 4 385,024 0
·  ·  ·  ·  EAV: Magento\Eav\Model\Config::getAttribute 0.000122 0.000005 23 1,296 0
·  ·  ·  ·  EAV:load_collection 0.017643 0.017643 1 170,744 0
·  ·  ·  ·  ·  load_entities 0.008615 0.008615 1 128,376 0
·  ·  ·  ·  ·  load_attributes 0.008791 0.008791 1 22,128 0
·  ·  ·  ·  ·  ·  EAV: Magento\Eav\Model\Config::getAttribute 0.001022 0.000009 115 8,688 0
·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  EAV: Magento\Eav\Model\Config::getEntityType 0.000307 0.000003 115 6,216 0
·  ·  ·  ·  ·  after_load 0.000140 0.000140 1 17,808 0
·  ·  ·  ·  EVENT:magento_catalog_api_data_productinterface_load_after 0.060901 0.007613 8 1,139,424 2,097,152
·  ·  ·  ·  ·  OBSERVER:legacy_model_load 0.060739 0.007592 8 1,133,472 2,097,152
·  ·  ·  ·  ·  ·  after_load 0.020080 0.002510 8 390,168 2,097,152
·  ·  ·  ·  ·  ·  EVENT:catalog_product_load_after 0.039840 0.004980 8 749,064 0
·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  OBSERVER:inventory 0.036067 0.004508 8 618,536 0
·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  EVENT:core_collection_abstract_load_before 0.000092 0.000009 10 -2,200 0
·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  EVENT:core_collection_abstract_load_after 0.000089 0.000009 10 -2,200 0
·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  OBSERVER:magetop_mpsizechart_get_product_details 0.003511 0.000439 8 125,272 0
·  ·  ·  ·  TEMPLATE:/var/www/html/app/code/Mageplaza/ProductLabels/view/frontend/templates/listing/view/label.phtml 0.005886 0.001472 4 119,152 0
·  ·  ·  ·  TEMPLATE:/var/www/html/app/design/frontend/Hidden/hiddentheme098/Magento_Review/templates/helper/summary_short.phtml 0.013129 0.003282 4 39,168 0
·  ·  ·  TEMPLATE:/var/www/html/app/design/frontend/Hidden/hiddentheme098/Magento_Theme/templates/product/kaspyselectedproduct.phtml 0.592916 0.592916 1 417,152 0
·  ·  ·  ·  EAV: Magento\Eav\Model\Config::getEntityType 0.000275 0.000007 37 2,408 0
·  ·  ·  ·  EAV: Magento\Eav\Model\Config::getAttribute 0.000340 0.000006 56 632 0
·  ·  ·  ·  EAV:load_collection 0.045773 0.045773 1 155,656 0
·  ·  ·  ·  ·  load_entities 0.029986 0.029986 1 41,920 0
·  ·  ·  ·  ·  load_attributes 0.015495 0.015495 1 61,656 0
·  ·  ·  ·  ·  ·  EAV: Magento\Eav\Model\Config::getAttribute 0.000930 0.000008 114 1,392 0
·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  EAV: Magento\Eav\Model\Config::getEntityType 0.000306 0.000003 114 6,168 0
·  ·  ·  ·  ·  after_load 0.000191 0.000191 1 49,584 0
·  ·  ·  ·  EVENT:entity_manager_load_before 0.000235 0.000010 24 -6,888 0
·  ·  ·  ·  EVENT:magento_catalog_api_data_productinterface_load_before 0.000152 0.000006 24 -6,088 0
·  ·  ·  ·  EVENT:core_collection_abstract_load_before 0.000562 0.000009 60 -17,160 0
·  ·  ·  ·  EVENT:core_collection_abstract_load_after 0.000553 0.000009 60 -17,160 0
·  ·  ·  ·  EVENT:magento_catalog_api_data_productinterface_load_after 0.158693 0.006612 24 216,784 0
·  ·  ·  ·  ·  OBSERVER:legacy_model_load 0.158190 0.006591 24 201,560 0
·  ·  ·  ·  ·  ·  after_load 0.056609 0.002359 24 88,888 0
·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  EVENT:abstract_search_result_load_before 0.000117 0.000010 12 -2,792 0
·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  EVENT:abstract_search_result_load_after 0.000103 0.000009 12 -2,984 0
·  ·  ·  ·  ·  ·  EVENT:model_load_after 0.000192 0.000008 24 -7,176 0
·  ·  ·  ·  ·  ·  EVENT:catalog_product_load_after 0.099071 0.004128 24 134,128 0
·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  OBSERVER:inventory 0.089374 0.003724 24 118,656 0
·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  EVENT:model_load_before 0.000584 0.000024 24 -7,112 0
·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  EVENT:inventory_stock_load_before 0.000143 0.000006 24 -6,728 0
·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  EVENT:model_load_after 0.000267 0.000011 24 -7,112 0
·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  EVENT:inventory_stock_load_after 0.000124 0.000005 24 -6,728 0
·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  EVENT:abstract_search_result_load_before 0.000108 0.000009 12 -2,792 0
·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  EVENT:abstract_search_result_load_after 0.000100 0.000008 12 -2,984 0
·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  EVENT:core_collection_abstract_load_before 0.000216 0.000009 24 -6,344 0
·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  EVENT:core_collection_abstract_load_after 0.000207 0.000009 24 -6,344 0
·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  OBSERVER:magetop_mpsizechart_get_product_details 0.008951 0.000373 24 2,680 0
·  ·  ·  ·  EVENT:entity_manager_load_after 0.000179 0.000007 24 -7,080 0
·  ·  ·  ·  EVENT:view_block_abstract_to_html_before 0.000166 0.000007 24 -6,504 0
·  ·  ·  ·  TEMPLATE:/var/www/html/app/code/Mageplaza/ProductLabels/view/frontend/templates/listing/view/label.phtml 0.015864 0.001322 12 -1,128 0
·  ·  ·  ·  EVENT:view_block_abstract_to_html_after 0.000187 0.000008 24 -6,888 0
·  ·  ·  ·  locale/currency 0.000075 0.000006 12 600 0
·  ·  ·  ·  TEMPLATE:/var/www/html/app/design/frontend/Hidden/hiddentheme098/Magento_Review/templates/helper/summary_short.phtml 0.025904 0.002159 12 9,816 0
·  ·  ·  TEMPLATE:/var/www/html/app/design/frontend/Hidden/hiddentheme098/Magento_Theme/templates/product/productsforyou.phtml 0.005405 0.005405 1 40,056 0
·  ·  ·  TEMPLATE:/var/www/html/app/design/frontend/Hidden/hiddentheme098/Magento_Theme/templates/product/featureproduct.phtml 0.525805 0.525805 1 351,544 0
·  ·  ·  ·  EAV: Magento\Eav\Model\Config::getEntityType 0.000252 0.000008 32 2,136 0
·  ·  ·  ·  EAV: Magento\Eav\Model\Config::getAttribute 0.000216 0.000005 44 600 0
·  ·  ·  ·  EAV:load_collection 0.035562 0.035562 1 136,120 0
·  ·  ·  ·  ·  load_entities 0.022158 0.022158 1 38,816 0
·  ·  ·  ·  ·  load_attributes 0.013118 0.013118 1 53,600 0
·  ·  ·  ·  ·  ·  EAV: Magento\Eav\Model\Config::getAttribute 0.000919 0.000008 114 1,392 0
·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  EAV: Magento\Eav\Model\Config::getEntityType 0.000317 0.000003 114 6,168 0
·  ·  ·  ·  ·  after_load 0.000190 0.000190 1 41,272 0
·  ·  ·  ·  EVENT:entity_manager_load_before 0.000233 0.000011 22 -6,264 0
·  ·  ·  ·  EVENT:magento_catalog_api_data_productinterface_load_before 0.000139 0.000006 22 -5,528 0
·  ·  ·  ·  EVENT:core_collection_abstract_load_before 0.000518 0.000010 53 -15,088 0
·  ·  ·  ·  EVENT:core_collection_abstract_load_after 0.000463 0.000009 53 -15,088 0
·  ·  ·  ·  EVENT:magento_catalog_api_data_productinterface_load_after 0.136634 0.006211 22 173,416 0
·  ·  ·  ·  ·  OBSERVER:legacy_model_load 0.136140 0.006188 22 159,408 0
·  ·  ·  ·  ·  ·  after_load 0.048834 0.002220 22 72,792 0
·  ·  ·  ·  ·  ·  EVENT:model_load_after 0.000180 0.000008 22 -6,520 0
·  ·  ·  ·  ·  ·  EVENT:catalog_product_load_after 0.085014 0.003864 22 106,168 0
·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  OBSERVER:inventory 0.075882 0.003449 22 91,864 0
·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  EVENT:model_load_before 0.000203 0.000009 22 -6,456 0
·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  EVENT:inventory_stock_load_before 0.000138 0.000006 22 -6,104 0
·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  EVENT:model_load_after 0.000197 0.000009 22 -6,456 0
·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  EVENT:inventory_stock_load_after 0.000118 0.000005 22 -6,104 0
·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  EVENT:core_collection_abstract_load_before 0.000196 0.000009 22 -5,752 0
·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  EVENT:core_collection_abstract_load_after 0.000200 0.000009 22 -5,752 0
·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  OBSERVER:magetop_mpsizechart_get_product_details 0.008481 0.000386 22 2,520 0
·  ·  ·  ·  EVENT:entity_manager_load_after 0.000163 0.000007 22 -6,440 0
·  ·  ·  ·  EVENT:view_block_abstract_to_html_before 0.000155 0.000007 22 -5,912 0
·  ·  ·  ·  TEMPLATE:/var/www/html/app/code/Mageplaza/ProductLabels/view/frontend/templates/listing/view/label.phtml 0.015548 0.001413 11 -976 0
·  ·  ·  ·  EVENT:view_block_abstract_to_html_after 0.000175 0.000008 22 -6,264 0
·  ·  ·  ·  locale/currency 0.000070 0.000006 11 568 0
·  ·  ·  ·  TEMPLATE:/var/www/html/app/design/frontend/Hidden/hiddentheme098/Magento_Review/templates/helper/summary_short.phtml 0.032121 0.002920 11 10,064 0
·  ·  ·  TEMPLATE:/var/www/html/app/design/frontend/Hidden/hiddentheme098/Magento_Theme/templates/product/bestsellerdproduct.phtml 0.241718 0.241718 1 830,088 0
·  ·  ·  ·  EVENT:core_collection_abstract_load_before 0.000449 0.000009 49 -13,904 0
·  ·  ·  ·  cache_load 0.000463 0.000036 13 43,952 0
·  ·  ·  ·  EVENT:core_collection_abstract_load_after 0.000421 0.000009 49 -13,904 0
·  ·  ·  ·  EAV: Magento\Eav\Model\Config::getEntityType 0.000098 0.000008 13 1,224 0
·  ·  ·  ·  EAV: Magento\Eav\Model\Config::getAttribute 0.000259 0.000005 56 600 0
·  ·  ·  ·  EAV:load_collection 0.022914 0.022914 1 151,248 0
·  ·  ·  ·  ·  load_entities 0.008461 0.008461 1 41,960 0
·  ·  ·  ·  ·  load_attributes 0.014171 0.014171 1 57,336 0
·  ·  ·  ·  ·  ·  EAV: Magento\Eav\Model\Config::getAttribute 0.000948 0.000008 114 1,392 0
·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  EAV: Magento\Eav\Model\Config::getEntityType 0.000333 0.000003 114 6,168 0
·  ·  ·  ·  ·  after_load 0.000187 0.000187 1 49,520 0
·  ·  ·  ·  EVENT:view_block_abstract_to_html_before 0.000166 0.000007 24 -6,504 0
·  ·  ·  ·  TEMPLATE:/var/www/html/app/code/Mageplaza/ProductLabels/view/frontend/templates/listing/view/label.phtml 0.015885 0.001324 12 -1,128 0
·  ·  ·  ·  EVENT:view_block_abstract_to_html_after 0.000187 0.000008 24 -6,888 0
·  ·  ·  ·  locale/currency 0.000077 0.000006 12 600 0
·  ·  ·  ·  TEMPLATE:/var/www/html/app/design/frontend/Hidden/hiddentheme098/Magento_Review/templates/helper/summary_short.phtml 0.037899 0.003158 12 11,032 0
·  ·  ·  TEMPLATE:/var/www/html/app/design/frontend/Hidden/hiddentheme098/Magento_Theme/templates/product/freeshippingproduct.phtml 0.625308 0.625308 1 1,420,192 2,097,152
·  ·  ·  ·  EAV: Magento\Eav\Model\Config::getEntityType 0.000291 0.000008 37 2,408 0
·  ·  ·  ·  EAV: Magento\Eav\Model\Config::getAttribute 0.000250 0.000005 52 600 0
·  ·  ·  ·  EAV:load_collection 0.037183 0.037183 1 178,992 0
·  ·  ·  ·  ·  load_entities 0.022035 0.022035 1 41,120 0
·  ·  ·  ·  ·  load_attributes 0.014834 0.014834 1 68,960 0
·  ·  ·  ·  ·  ·  EAV: Magento\Eav\Model\Config::getAttribute 0.000944 0.000008 116 1,392 0
·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  EAV: Magento\Eav\Model\Config::getEntityType 0.000321 0.000003 116 6,264 0
·  ·  ·  ·  ·  after_load 0.000205 0.000205 1 66,480 0
·  ·  ·  ·  EVENT:view_block_abstract_to_html_before 0.000336 0.000007 48 -13,608 0
·  ·  ·  ·  TEMPLATE:/var/www/html/app/design/frontend/Hidden/hiddentheme098/Magento_Catalog/templates/product/image_with_borders.phtml 0.001450 0.000121 12 16,264 0
·  ·  ·  ·  EVENT:view_block_abstract_to_html_after 0.000366 0.000008 48 -14,376 0
·  ·  ·  ·  TEMPLATE:/var/www/html/app/code/Mageplaza/ProductLabels/view/frontend/templates/listing/view/label.phtml 0.032209 0.001342 24 -2,952 0
·  ·  ·  ·  EVENT:entity_manager_load_before 0.000239 0.000010 24 -6,888 0
·  ·  ·  ·  EVENT:magento_catalog_api_data_productinterface_load_before 0.000195 0.000008 24 -6,088 0
·  ·  ·  ·  EVENT:core_collection_abstract_load_before 0.000931 0.000008 110 -31,960 0
·  ·  ·  ·  EVENT:core_collection_abstract_load_after 0.000922 0.000008 110 -31,960 0
·  ·  ·  ·  EVENT:magento_catalog_api_data_productinterface_load_after 0.144964 0.006040 24 189,824 0
·  ·  ·  ·  ·  OBSERVER:legacy_model_load 0.144476 0.006020 24 174,600 0
·  ·  ·  ·  ·  ·  after_load 0.052355 0.002181 24 85,680 0
·  ·  ·  ·  ·  ·  EVENT:model_load_after 0.000202 0.000008 24 -7,176 0
·  ·  ·  ·  ·  ·  EVENT:catalog_product_load_after 0.089603 0.003733 24 110,376 0
·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  OBSERVER:inventory 0.079955 0.003331 24 94,904 0
·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  EVENT:model_load_before 0.000227 0.000009 24 -7,112 0
·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  EVENT:inventory_stock_load_before 0.000152 0.000006 24 -6,728 0
·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  EVENT:model_load_after 0.000218 0.000009 24 -7,112 0
·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  EVENT:inventory_stock_load_after 0.000132 0.000005 24 -6,728 0
·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  EVENT:core_collection_abstract_load_before 0.000257 0.000011 24 -6,344 0
·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  EVENT:core_collection_abstract_load_after 0.000213 0.000009 24 -6,344 0
·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  OBSERVER:magetop_mpsizechart_get_product_details 0.008918 0.000372 24 2,680 0
·  ·  ·  ·  EVENT:entity_manager_load_after 0.000180 0.000007 24 -7,080 0
·  ·  ·  ·  locale/currency 0.000082 0.000007 12 600 0
·  ·  ·  ·  EVENT:kaspy_campaign_promotion_product_collection_load_before 0.000129 0.000005 24 -5,688 0
·  ·  ·  ·  EVENT:kaspy_campaign_promotion_product_collection_load_after 0.000121 0.000005 24 -5,688 0
·  ·  ·  ·  EVENT:kaspy_campaign_flashsales_product_collection_load_before 0.000123 0.000005 24 -5,688 0
·  ·  ·  ·  EVENT:kaspy_campaign_flashsales_product_collection_load_after 0.000120 0.000005 24 -5,688 0
·  ·  ·  ·  EVENT:catalog_product_get_final_price 0.006351 0.000529 12 46,696 0
·  ·  ·  ·  ·  OBSERVER:catalogrule 0.006134 0.000511 12 38,640 0
·  ·  ·  ·  TEMPLATE:/var/www/html/app/design/frontend/Hidden/hiddentheme098/Magento_Review/templates/helper/summary_short.phtml 0.033081 0.002757 12 10,584 0
·  ·  ·  ·  cache_load 0.000215 0.000215 1 204,744 0
·  ·  ·  TEMPLATE:/var/www/html/app/design/frontend/Hidden/hiddentheme098/Magento_Theme/templates/product/newsellerproduct.phtml 0.581775 0.581775 1 450,616 0
·  ·  ·  ·  EAV: Magento\Eav\Model\Config::getEntityType 0.000279 0.000008 35 2,280 0
·  ·  ·  ·  EAV: Magento\Eav\Model\Config::getAttribute 0.000261 0.000005 54 600 0
·  ·  ·  ·  EAV:load_collection 0.037240 0.037240 1 166,928 0
·  ·  ·  ·  ·  load_entities 0.022713 0.022713 1 41,568 0
·  ·  ·  ·  ·  load_attributes 0.013938 0.013938 1 55,952 0
·  ·  ·  ·  ·  ·  EAV: Magento\Eav\Model\Config::getAttribute 0.000939 0.000008 115 1,392 0
·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  EAV: Magento\Eav\Model\Config::getEntityType 0.000309 0.000003 115 6,216 0
·  ·  ·  ·  ·  after_load 0.000193 0.000193 1 55,152 0
·  ·  ·  ·  EVENT:view_block_abstract_to_html_before 0.000332 0.000007 48 -13,608 0
·  ·  ·  ·  TEMPLATE:/var/www/html/app/design/frontend/Hidden/hiddentheme098/Magento_Catalog/templates/product/image_with_borders.phtml 0.001153 0.000096 12 4,568 0
·  ·  ·  ·  EVENT:view_block_abstract_to_html_after 0.000376 0.000008 48 -14,376 0
·  ·  ·  ·  TEMPLATE:/var/www/html/app/code/Mageplaza/ProductLabels/view/frontend/templates/listing/view/label.phtml 0.032176 0.001341 24 -2,952 0
·  ·  ·  ·  EVENT:entity_manager_load_before 0.000226 0.000010 22 -6,264 0
·  ·  ·  ·  EVENT:magento_catalog_api_data_productinterface_load_before 0.000140 0.000006 22 -5,528 0
·  ·  ·  ·  EVENT:core_collection_abstract_load_before 0.000891 0.000008 108 -31,368 0
·  ·  ·  ·  EVENT:core_collection_abstract_load_after 0.000911 0.000008 108 -14,984 0
·  ·  ·  ·  EVENT:magento_catalog_api_data_productinterface_load_after 0.137876 0.006267 22 181,768 0
·  ·  ·  ·  ·  OBSERVER:legacy_model_load 0.137429 0.006247 22 167,760 0
·  ·  ·  ·  ·  ·  after_load 0.050860 0.002312 22 76,608 0
·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  EVENT:abstract_search_result_load_before 0.000105 0.000011 10 -2,264 0
·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  EVENT:abstract_search_result_load_after 0.000092 0.000009 10 -2,424 0
·  ·  ·  ·  ·  ·  EVENT:model_load_after 0.000178 0.000008 22 -6,520 0
·  ·  ·  ·  ·  ·  EVENT:catalog_product_load_after 0.084297 0.003832 22 110,704 0
·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  OBSERVER:inventory 0.075577 0.003435 22 96,400 0
·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  EVENT:model_load_before 0.000205 0.000009 22 -6,456 0
·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  EVENT:inventory_stock_load_before 0.000144 0.000007 22 -6,104 0
·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  EVENT:model_load_after 0.000199 0.000009 22 -6,456 0
·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  EVENT:inventory_stock_load_after 0.000116 0.000005 22 -6,104 0
·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  EVENT:abstract_search_result_load_before 0.000092 0.000009 10 -2,200 0
·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  EVENT:abstract_search_result_load_after 0.000087 0.000009 10 -2,360 0
·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  EVENT:core_collection_abstract_load_before 0.000197 0.000009 22 -5,752 0
·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  EVENT:core_collection_abstract_load_after 0.000199 0.000009 22 -5,752 0
·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  OBSERVER:magetop_mpsizechart_get_product_details 0.008052 0.000366 22 2,520 0
·  ·  ·  ·  EVENT:entity_manager_load_after 0.000160 0.000007 22 -6,440 0
·  ·  ·  ·  locale/currency 0.000082 0.000007 12 600 0
·  ·  ·  ·  EVENT:kaspy_campaign_promotion_product_collection_load_before 0.000125 0.000005 24 -6,088 0
·  ·  ·  ·  EVENT:kaspy_campaign_promotion_product_collection_load_after 0.000122 0.000005 24 -6,088 0
·  ·  ·  ·  EVENT:kaspy_campaign_flashsales_product_collection_load_before 0.000119 0.000005 24 -6,088 0
·  ·  ·  ·  EVENT:kaspy_campaign_flashsales_product_collection_load_after 0.000114 0.000005 24 -6,088 0
·  ·  ·  ·  EVENT:catalog_product_get_final_price 0.005431 0.000453 12 10,072 0
·  ·  ·  ·  ·  OBSERVER:catalogrule 0.005225 0.000435 12 2,464 0
·  ·  ·  ·  TEMPLATE:/var/www/html/app/design/frontend/Hidden/hiddentheme098/Magento_Review/templates/helper/summary_short.phtml 0.023119 0.001927 12 3,992 0
·  ·  ·  TEMPLATE:/var/www/html/app/design/frontend/Hidden/hiddentheme098/Magento_Theme/templates/product/community_enough_is_good.phtml 0.633919 0.633919 1 417,416 0
·  ·  ·  ·  EAV: Magento\Eav\Model\Config::getEntityType 0.000281 0.000008 37 2,408 0
·  ·  ·  ·  EAV: Magento\Eav\Model\Config::getAttribute 0.000272 0.000005 58 632 0
·  ·  ·  ·  EAV:load_collection 0.041864 0.041864 1 156,032 0
·  ·  ·  ·  ·  load_entities 0.027691 0.027691 1 42,480 0
·  ·  ·  ·  ·  load_attributes 0.013852 0.013852 1 55,904 0
·  ·  ·  ·  ·  ·  EAV: Magento\Eav\Model\Config::getAttribute 0.000958 0.000008 113 1,392 0
·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  EAV: Magento\Eav\Model\Config::getEntityType 0.000308 0.000003 113 6,120 0
·  ·  ·  ·  ·  after_load 0.000191 0.000191 1 55,216 0
·  ·  ·  ·  EVENT:view_block_abstract_to_html_before 0.000324 0.000007 48 -13,576 0
·  ·  ·  ·  TEMPLATE:/var/www/html/app/design/frontend/Hidden/hiddentheme098/Magento_Catalog/templates/product/image_with_borders.phtml 0.001231 0.000103 12 4,760 0
·  ·  ·  ·  EVENT:view_block_abstract_to_html_after 0.000357 0.000007 48 -14,344 0
·  ·  ·  ·  TEMPLATE:/var/www/html/app/code/Mageplaza/ProductLabels/view/frontend/templates/listing/view/label.phtml 0.032378 0.001349 24 -2,952 0
·  ·  ·  ·  EVENT:entity_manager_load_before 0.000234 0.000010 24 -6,888 0
·  ·  ·  ·  EVENT:magento_catalog_api_data_productinterface_load_before 0.000150 0.000006 24 -6,088 0
·  ·  ·  ·  EVENT:core_collection_abstract_load_before 0.000963 0.000009 108 -31,336 0
·  ·  ·  ·  EVENT:core_collection_abstract_load_after 0.000896 0.000008 108 -31,336 0
·  ·  ·  ·  EVENT:magento_catalog_api_data_productinterface_load_after 0.144566 0.006024 24 160,352 0
·  ·  ·  ·  ·  OBSERVER:legacy_model_load 0.144085 0.006004 24 145,128 0
·  ·  ·  ·  ·  ·  after_load 0.052028 0.002168 24 70,792 0
·  ·  ·  ·  ·  ·  EVENT:model_load_after 0.000193 0.000008 24 -7,176 0
·  ·  ·  ·  ·  ·  EVENT:catalog_product_load_after 0.089607 0.003734 24 95,792 0
·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  OBSERVER:inventory 0.079953 0.003331 24 80,320 0
·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  EVENT:model_load_before 0.000244 0.000010 24 -7,112 0
·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  EVENT:inventory_stock_load_before 0.000146 0.000006 24 -6,728 0
·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  EVENT:model_load_after 0.000302 0.000013 24 -7,112 0
·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  EVENT:inventory_stock_load_after 0.000129 0.000005 24 -6,728 0
·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  EVENT:core_collection_abstract_load_before 0.000212 0.000009 24 -6,344 0
·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  EVENT:core_collection_abstract_load_after 0.000215 0.000009 24 -6,344 0
·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  OBSERVER:magetop_mpsizechart_get_product_details 0.008941 0.000373 24 2,680 0
·  ·  ·  ·  EVENT:entity_manager_load_after 0.000206 0.000009 24 -7,080 0
·  ·  ·  ·  locale/currency 0.000082 0.000007 12 600 0
·  ·  ·  ·  EVENT:kaspy_campaign_promotion_product_collection_load_before 0.000126 0.000005 24 -6,088 0
·  ·  ·  ·  EVENT:kaspy_campaign_promotion_product_collection_load_after 0.000121 0.000005 24 -6,088 0
·  ·  ·  ·  EVENT:kaspy_campaign_flashsales_product_collection_load_before 0.000116 0.000005 24 -6,088 0
·  ·  ·  ·  EVENT:kaspy_campaign_flashsales_product_collection_load_after 0.000108 0.000005 24 -6,088 0
·  ·  ·  ·  EVENT:catalog_product_get_final_price 0.004848 0.000404 12 10,656 0
·  ·  ·  ·  ·  OBSERVER:catalogrule 0.004645 0.000387 12 3,048 0
·  ·  ·  ·  TEMPLATE:/var/www/html/app/design/frontend/Hidden/hiddentheme098/Magento_Review/templates/helper/summary_short.phtml 0.035010 0.002918 12 10,072 0
·  ·  ·  TEMPLATE:/var/www/html/app/design/frontend/Hidden/hiddentheme098/Magento_Theme/templates/product/kaset_toryod_products.phtml 0.176873 0.176873 1 111,000 0
·  ·  ·  ·  EAV: Magento\Eav\Model\Config::getEntityType 0.000074 0.000007 10 1,112 0
·  ·  ·  ·  EAV: Magento\Eav\Model\Config::getAttribute 0.000086 0.000004 20 632 0
·  ·  ·  ·  EAV:load_collection 0.028253 0.028253 1 49,656 0
·  ·  ·  ·  ·  load_entities 0.020067 0.020067 1 13,016 0
·  ·  ·  ·  ·  load_attributes 0.007983 0.007983 1 19,400 0
·  ·  ·  ·  ·  ·  EAV: Magento\Eav\Model\Config::getAttribute 0.000983 0.000009 114 1,392 0
·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  EAV: Magento\Eav\Model\Config::getEntityType 0.000362 0.000003 114 6,168 0
·  ·  ·  ·  ·  after_load 0.000120 0.000120 1 14,776 0
·  ·  ·  ·  EVENT:view_block_abstract_to_html_before 0.000079 0.000007 12 -2,952 0